در این ویدیو به مشاهده محیط نرم افزار در بخش گزارشگیری میپردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود بخش های مختلف نرم افزار را در این قسمت مشاهده نموده و با امکانات کلی آن و نکات مرتبط با تنظیمات آن آشنا شوید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو

ویدیو شماره 11: گزارش گیری REPORT