در این ویدیو به مشاهده محیط نرم افزار در تست RST میپردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود بخش های مختلف نرم افزار را در این تست مشاهده نموده و با امکانات کلی آن و نکات مرتبط با گرفتن این تست آشنا شوید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو