در این ویدیو به مشاهده محیط نرم افزار در تست  Sensory NCS پیشرفته میپردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود بخش های مختلف نرم افزار را در این تست مشاهده نموده و با امکانات کلی آن و نکات مرتبط با گرفتن این تست آشنا شوید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو

ویدیو شماره 6: تست Sensory NCS پیشرفته