در این ویدیو به مشاهده محیط نرم افزار و رابط کاربری آن در رایانه میپردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود بخش های مختلف نرم افزار را مشاهده نموده و با امکانات کلی نرم افزار آشنا شوید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو

ویدیو شماره 2: محیط نرم افزار و رابط کاربری در رایانه