در این ویدیو به مشاهده نحوه تحلیل سیگنال در حوزه فرکانس  می پردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود تحلیل FFT و Brain Map را مشاهده نموده و به تنظیمات مورد نیاز بپردازید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو

ویدیو شماره 10: تحلیل فرکانسی سیگنال