در این ویدیو به مشاهده نحوه گزارش نویسی به صورت حرفه ای می پردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود تمامی امکانات موجود در تهیه گزارش را استفاده نمایید و قسمت های مختلفی را در گزارش ایجاد نمایید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو

ویدیو شماره 9: گزارش نویسی حرفه ای