در این ویدیو به مشاهده نحوه مرور سیگنال های ذخیره شده و تهیه گزارش می پردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود تمامی صفحات ذخیره شده سیگنال را با انتخاب مونتاژ دلخواه بررسی نمایید و گزارش های دلخواه خود را از این سیگنال ها تهیه نمایید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو

ویدیو شماره 7: بررسی سیگنال ذخیره شده و تهیه گزارش