در این ویدیو به مشاهده نحوه دریافت و ثبت سیگنال های مغزی با استفاده از برنامه خودکار می پردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود عملیات دریافت و نمایش و ذخیره سازی اطلاعات را با بهره گیری از سیستم مدیریت سیگنال خودکار انجام دهید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو

ویدیو شماره 6: دریافت و ثبت سیگنال مغزی (برنامه خودکار)