در این ویدیو به مشاهده نحوه تنظیمات نرم افزار می پردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود تمامی تنظیمات مورد استفاده در دستگاه را انجام داده و اطلاعات آدرس و نشانی و شماره های تماس پزشک را ویرایش نمایید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو

ویدیو شماره 11: تنظیمات نرم افزار