در این ویدیو به مشاهده نحوه اتصال سیم های رابط دستگاه به سر بیمار میپردازیم.

با دیدن این ویدیو قادر خواهید بود تمامی اتصالات دستگاه با بدن بیمار و نحوه تشخیص عملکرد هر یک را به خوبی درک نمایید.

جهت دانلود ویدیو از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ویدیو

ویدیو شماره 4: اتصال دستگاه به سر بیمار