آموزش دستگاه نوار مغز Neuronique

جهت راه اندازی و استفاده دستگاه میتوانید از فایل آموزشی این نرم افزار در قالب فایل PDF استفاده نمایید.

دانلود فایل آموزشی

فایل های ویدیویی آموزش دستگاه در زیر جهت استفاده بهتر پزشکان قرار گرفته است.